Dijital Mecralar ve İnternet Medyasının Sorunları

0
99

Dijital mecralar; anlık haber ve bilgi akışı sağlaması sebebiyle günümüzde “ana akım medya” haline gelmiştir. Geleneksel medyadan farklı olarak hızlı bir enformasyon sağlayan dijital mecralar, aynı zamanda dezenformasyonun da kaynağı olmuştur. Bununla birlikte dijital mecralarda çalışanlar ve internet medyası yöneticileri ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun partneri olan TİGAD, bu alandaki sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede belirlenen temel sorunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;
• Sektörde istihdam sağlayan gazetecilerin özlük hakları, geleneksel medya çalışanların haklarından farklı olarak değerlendirilmektedir.
• İnternet gazetecileri; yasal boşluklar sebebiyle özlük haklarını alamamakta; fazla mesai yaptırılmakta ve işsizlik tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır.
• İnternet medyasının hızına yetişmek isteyen medya kuruluşları arasında ‘kopyala, yapıştır’ haberciliği yaygınlaşmıştır; özgün haber üreten gazetecilerin sayısı azalmıştır.
• İnternet medyasında yalan, iftira ve karalama gibi dezenformasyon yayıncılığı artmıştır. Bu konuda hem yasal hem de hukuki boşluk vardır.
• Her kurum ve her kişi, künyesi bile olmayan haber siteleri ya da dijital mecralarda iftiraya maruz kalabilmektedir.
• İnternet medyasında büyük bir kutuplaşma göze çarpmaktadır.
• Siyasi görüşlere göre yayın yapan dijital mecralarda sübjektif yayıncılık normalleşmekte; tarafsız ve objektif yayıncılık kuralı göz ardı edilmektedir.
• Anadolu’da internet medyası büyük bir kaos içindedir. Ayakta durmaya çalışan gerçek gazeteciler, kaynağı belli olmayan haber siteleri ve sözde gazetecilerle rekabet etmektedir.
• Yıllarca gazetecilik yapanlar internet medyasında çalıştığı için Basın Kartı alamazken; 200 tirajı olan bir gazetenin hizmetlisi gazeteci gösterilerek Basın Kartı alabilmektedir.
Yukarıda bahsedilen sorunlar, sektördeki sorunların sadece birkaçıdır. TİGAD; bu ve benzeri sorunların çözümü için yasa teklifi önerileri hazırlayarak TBMM’de ilgili siyasi partilerin temsilcilerine sunmuştur. TİGAD, Dijital Mecralar Yasasının çıkması için TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile ortak çalışma yürütmektedir.
Saygılarımızla…

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel